Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Maciej Wójcik

ur. w 1953 roku w m. Nałęczów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 481/2017
Biogram
Był aktywnym członkiem opozycji niepodległościowej, w okresie 1972-1974 działał w organizacji Rewolucyjna Unia Chrześcijańska „Ruch” na terenie Nałęczowa i województwa lubelskiego.  Działając w Rewolucyjnej Unii Chrześcijańskiej naraził się na represję ze strony organów bezpieczeństwa państwa PRL i objęty został postępowaniem prokuratorskim. W dniu 1.04.1974 r., Pan Maciej Wójcik został zatrzymany przez funkcjonariuszy Wydziału Śledczego Służby Bezpieczeństwa Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej w Lublinie i osadzony w Areszcie Śledczym do 8.06.1974 roku. Służba Bezpieczeństwa przeprowadziła również w dniu 3.04.1974 r., przeszukanie pomieszczeń mieszkalnych i gospodarczych u Niego w domu. Prokurator Prokuratury Rejonowej w Lublinie zadecydował o postawieniu zarzutów  w celu ukarania opozycjonisty za przynależność do organizacji, której to członkowie w jego ocenie swoim działaniem próbowali wprowadzić przeobrażenia społeczno-polityczne oraz zmienić ustrój PRL. Postanowieniem z dnia 4.06.1974 r., postępowanie zostało umorzone ze względu na młody wiek członków organizacji oraz faktu, iż większości swoich planów nie zrealizowali. Zostały przeprowadzone również rozmowy profilaktyczne z członkami stowarzyszenia. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej