Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Czesław Kujszczyk

ur. w 1935 roku w m. Czerników
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 227/2022
Biogram
Czesław Kujszczyk był pracownikiem Fabryki Urządzeń Dźwigowych w Mińsku Mazowieckim, aktywnym działaczem i członkiem NSZZ „Solidarność” w swoim zakładzie pracy, delegatem na I Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „S” w Gdańsku. Był również członkiem KZ NSZZ „S” oraz wiceprzewodniczącym MKZ NSZZ „S” w Mińsku Mazowieckim. W związku  z działalnością związkową był rozpracowywany przez organa bezpieczeństwa państwa w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego o krypt. „Delegat”. Po wprowadzeniu stanu wojennego nie zaprzestał działalności związkowej i został internowany w okresie od 24 kwietnia 1982 r. do 13 września 1982 r. w Ośrodku Odosobnienia w Kwidzynie.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej