Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Noszczyk Józef

Józef Stanisław Noszczyk

ur. w 1945 roku w m. Blinheim ( Niemcy )
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 136/2017
Biogram
Pan Józef Noszczyk od 1962 r. był pracownikiem Fabryki Samochodów Małolitrażowych (FSM), Zakład nr 8 w Czechowicach - Dziedzicach. Był inicjatorem i organizatorem NSZZ „Solidarność” przy ww. zakładzie pracy. Pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Zakładowej, ponadto wchodził w skład Miejskiej Komisji Koordynacyjnej NSZZ „S” na terenie Czechowic-Dziedzic. Sympatyzował z KPN. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego, Pan Józef Noszczyk nie zaprzestał działalności związkowej i kontynuował nielegalną działalność w ramach podziemnych struktur zdelegalizowanego związku. 
W styczniu 1982 r. na terenie miasta sporządził i rozkolportował ulotki o treści antypaństwowej. W wyniku podjętego śledztwa Pan Józef Noszczyk został zatrzymany, a następnie w dniu 26 II 1982 r. tymczasowo aresztowany i osadzony w Areszcie Śledczym w Katowicach. Wyrokiem Sądu Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu z dnia 20 III 1982 r., Pan Józef Noszczyk został skazany na karę 3 lat pozbawienia wolności i 2 lat pozbawienia praw publicznych oraz zapłatę kosztów sądowych. 
Jednocześnie został dyscyplinarnie zwolniony z pracy. 
Karę więzienia odbywał, m.in. w Zakładzie Karnym w Strzelcach Opolskich. Po odbyciu 13 miesięcy kary, w dniu 29 III 1983 r. Pan Józef Noszczyk został zwolniony z aresztu, w związku z postępowaniem ułaskawieniowym. 
Po powrocie do pracy Pan Józef Noszczyk był kontrolowany operacyjnie w ramach prowadzonych na jego osobę spraw, dodatkowo miał zastrzeżone wyjazdy do wszystkich krajów świata na okres od 1982 do 1986 r. 
Biogram opracowano na podstawie:
 • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej