Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Wasilewski Jan

Jan Krzysztof Wasilewski

ur. w 1952 roku w m. Lublin
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 372/2016
Biogram
Od 1979 roku związany był z niezależnym ruchem wydawniczym w Lublinie. Utrzymywał kontakty ze środowiskiem niezależnego pisma „Spotkania. Niezależne Pismo Młodych Katolików”. Był autorem grafik do kolejnych numerów „Spotkań”, redaktorem tekstów, drukarzem i kolporterem tego nielegalnego pisma. W jego domu odbywały się zebrania współpracowników „Spotkań”. W 1981 r. zatrudniony jako redaktor w Zarządzie Regionu  Środkowo-Wschodniego był w składzie redakcyjnym Biuletynu Informacyjnego NSZZ „Solidarność” Region Środkowo-Wschodni, a następnie wydawał Biuletyn Informacyjny „Solidarność Wiejska” Wojewódzkiego Komitetu Założycielskiego NSZZ Rolników Indywidualnych. 13 grudnia 1981 r. po pacyfikacji siedziby Zarządu Regionu przez ZOMO brał udział w wyniesieniu i ukryciu dokumentacji i sprzętu poligraficznego. W dniach 13-17 grudnia 1981 r. uczestniczył w strajku okupacyjnym w Lubelskich Zakładach Naprawy Samochodów i FSC. Wchodził w skład redakcji „Lubelskiego Informatora Strajkowego NSZZ „S” i przygotowywał jego szatę graficzną. Był także redaktorem i drukarzem innych materiałów informacyjnych. Po pacyfikacji strajków ukrywał się do 11 stycznia 1982 r., kiedy został zatrzymany. Oskarżony o przygotowywanie, druk i kolportaż wydawnictw bezdebitowych 13 stycznia 1982 r. został aresztowany i osadzony w Areszcie Śledczym w Lublinie. Zwolniony na podstawie nakazu wydanego przez Sąd Rejonowy w Lublinie, który  22 czerwca 1982  r. skazał go na 1,5 roku więzienia w zawieszeniu na 3 lata. Po odzyskaniu wolności pozostawał bez pracy lecz kontynuował działalność w niezależnym ruchu wydawniczym. W 1982 r. samodzielnie zredagował i wydrukował nr 17/18 „Spotkań” – pierwszy wydany w stanie wojennym. Po wznowieniu „Spotkań”, wsparty nagrodą Fundacji Polcul, zajmował się wydawaniem ich kolejnych numerów do 1984 r. Wydawał także znaczki (m.in. serię z Józefem Piłsudskim), pocztówki i ulotki. W 1985 r. stworzył wydawnictwo podziemne funkcjonujące pod nazwami Wolna Spółka Wydawnicza, Medium, Komitywa, Radiator, Reset. Zajmował się także kolportażem książek, głównie o tematyce historycznej, wydawanych przez to wydawnictwo. Z powodu swej działalności był inwigilowany, wzywany na rozmowy ostrzegawcze, zaś w jego domu wielokrotnie przeprowadzano przeszukania.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:
Biogram w Encyklopedii Solidarności