Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Jacek Knap

ur. w 1949 roku w m. Olsztyn
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 193/2012
Biogram
Był wiceprzewodniczący Komisji Zakładowej Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Zakładach Mechanicznych im. Marcelego Nowotki w Warszawie. Zasiadał jako członek w Zarządzie Regionu, a następnie w siedmioosobowym Tymczasowym Prezydium NSZZ „Solidarność” Regionu Mazowsze. Po wprowadzeniu stanu wojennego został internowany 14 grudnia 1981 r. Do 12 marca 1982 r. przebywał w Ośrodku Odosobnienia w Warszawie-Białołęce. Po zwolnieniu z internowania nie zaprzestał działalności opozycyjnej, demonstrował wrogie stanowisko wobec władz, nawoływał do wystąpień ulicznych i strajków. W wyniku tej działalności 4 marca 1982 r. został ponownie internowany i do 7 grudnia .1982 r. był przetrzymywany w Ośrodku Odosobnienia w Warszawie-Białołęce.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej