Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Soiński Wojciech

Wojciech Ludwik Soiński

ur. w 1948 roku w m. Szczecin
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 360/2015
Biogram
Działalność opozycyjną prowadził od 1977 r. W 1980 r. będąc członkiem NSZZ „Solidarność” przewodniczył Komitetowi Założycielskiemu Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości w Szczecinie. Był kontrolowany operacyjnie przez Służbę Bezpieczeństwa z powodu podejrzeń o kolportaż ulotek sygnowanych przez KSS-KOR. Był delegatem na I Krajowy Zjazd NSZZ „Solidarność” w Gdańsku. Po wprowadzeniu stanu wojennego został zwolniony ze stanowiska sędziego Sądu Wojewódzkiego z powodu „nie dawania rękojmi”. W związku z uczestnictwem w zajściach ulicznych w dniu 3 maja 1982 r. został ponownie objęty kontrolą operacyjną. Bezpośrednim następstwem zajść majowych była decyzja o jego internowaniu w okresie od 13 maja 1982 r. do 1 grudnia 1982 r. Był przetrzymywany w ośrodkach odosobnienia w Wierzchowie Pomorskim oraz Strzebielinku. Po zwolnieniu z internowania aktywnie działał w podziemiu, m.in. wydawał miesięcznik „Obraz”.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej