Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Bogdan Kazimierz Skrzypniak

ur. w 1963 roku w m. Gdańsk
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 209/2021
Biogram
Bogdan Skrzypniak w dniu 3 maja 1982 r. uczestniczył w mającej miejsce w Gdańsku, wielotysięcznej manifestacji z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, zorganizowanej przez podziemną "Solidarność". Manifestacja przerodziła się w zamieszki z udziałem funkcjonariuszy MO, którzy użyli wobec uczestników pochodu gazu łzawiącego. Pan Bogdan Skrzypniak został zatrzymany pod zarzutem uczestnictwa w zbiegowisku ulicznym i osadzony w Areszcie Śledczym w Gdańsku w dniu 29 lipca 1982 r. Sąd Rejonowy w Gdańsku skazał Pana Bogdana Skrzypniaka na 6 miesięcy pozbawienia wolności. Na mocy ustawy o amnestii kara została darowana, a Pan Bogdan Skrzypniak opuścił areszt w dn. 8 marca 1983 r. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej