Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Surowiec Zbigniew
Zbigniew Surowiec
ur. w 1947 roku w m. Olsztyn
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 368/2016

Biogram

Pan Zbigniew Surowiec był zatrudniony w Wojewódzkim Biurze Geodezji i Terenów Rolnych w Olsztynie jako geodeta. Należał do NSZZ „Solidarność”, gdzie zajmował stanowisko wiceprzewodniczącego Komitetu Zakładowego w swoim miejscu pracy. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego Pan Zbigniew Surowiec był internowany  w Ośrodku Odosobnienia w Kwidzynie w okresie od 28 czerwca 1982 r. do 3 grudnia 1982 r. 

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN