Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Boral Jadwiga

Jadwiga Helena Boral

ur. w 1942 roku w m. Częstochowa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 320/2018
Biogram
Od 1980 r. należała do NSZZ „Solidarność”. Pełniła funkcję członka Prezydium Komisji Zakładowej przy Elektrowni Dolna Odra w Szczecinie, była także członkiem Krajowej Komisji Porozumiewawczej Energetyków. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego  zaangażowała się w druk wydawnictw bezdebitowych i pism niezależnych. Organizowała także zbiórki pieniędzy na pomoc rodzinom osób internowanych i aresztowanych. 
W związku ze swoją działalnością  została internowana 27 sierpnia 1982 r. i osadzona w Ośrodku Odosobnienia w Darłówku, skąd została zwolniona 14 października 1982 r. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej