Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Łobacz Władysław

Władysław Łobacz

ur. w 1949 roku w m. Holeszów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 133/2012
Biogram
Był przewodniczącym Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” przy WSS „Społem” w Białej Podlaskiej. Został zatrzymany 13 grudnia 1981 r. a następnie internowany od 17 grudnia 1981 r. Przebywał w Ośrodkach Odosobnienia w Białej Podlaskiej, Włodawie, a później w Lublinie. Został zwolniony z internowania w dniu 28 maja 1982 r. Przez kolejne lata pozostawał w stałym zainteresowaniu Służby Bezpieczeństwa w związku z podejrzeniami o „propagowanie wrogich poglądów”, dodatkowo w ramach represji zastrzeżono mu możliwość wyjazdów zagranicznych w okresie od 21 stycznia 1982 r. do 16 września 1985 r. (zastrzeżenie ostatecznie anulowano w grudniu 1985 r.)
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN