Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Benedykt Andrzej Etmański

ur. w 1952 roku w m. Skorzewo
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 152/2024
Biogram
Benedykt Andrzej Etmański w latach 1980-1983 był aktywnym działaczem NSZZ „Solidarność” w Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni.  
Po wprowadzeniu stanu wojennego był jednym z uczestników strajku okupacyjnego w dniach 14-15 grudnia 1981 r.  w gdyńskiej stoczni. Nie zaprzestał też działalności związkowej. W latach 1982-1983 kolportował prasę podziemną i wydawnictwa drugiego obiegu. Zaangażował się w akcję zbierania środków finansowych przeznaczonych na pomoc rodzinom zwolnionych, internowanych, aresztowanych i skazanych pracowników stoczni. Uczestniczył w wielu akcjach protestacyjnych organizowanych przez podziemne struktury NSZZ „Solidarność”, m.in. w latach 1982-1983 brał udział w zakazanych przez władze komunistycznych manifestacjach upamiętniających rocznice uchwalenia "Konstytucji 3 maja", podpisania "Porozumień Sierpniowych 1980" oraz  "Grudnia 70" w Gdyni
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków