Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Czyż Mieczysław
Mieczysław Czyż
ur. w 1949 roku w m. Jastrzębiec
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 71/2018

Biogram

Mieczysław Czyż był jednym z założycieli NSZZ „Solidarność” w Kopalni Węgla Brunatnego „Bełchatów”, od stycznia 1981 r. – członkiem Komisji Zakładowej. Po wprowadzeniu stanu wojennego wszedł w skład grupy zrzeszającej działaczy podziemnej „Solidarności”, która na terenie Bełchatowa zajmowała się drukiem oraz kolportowaniem nielegalnych wydawnictw i ulotek. 16.04.1982 r. został zatrzymany, od 17.04.1982 r. do 3.08.1982 r. był osadzony w Areszcie Śledczym w Piotrkowie Trybunalskim pod zarzutem działalności w nielegalnych strukturach „Solidarności” i rozpowszechniania ulotek. Wyrokiem z 3.08.1982 r. Sąd Wojewódzki w Piotrkowie Trybunalskim umorzył postępowanie karne w tej sprawie. W latach 1982–1985 Mieczysław Czyż podlegał inwigilacji ze strony Służby Bezpieczeństwa.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej