Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Mazurkiewicz Andrzej

Andrzej Tadeusz Mazurkiewicz

ur. w 1963 roku w m. Jarosław
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 66/2018
Biogram
Andrzej Tadeusz Mazurkiewicz (1963–2008). Absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Wydz. Prawa (1989), doktorat (2005).
Po 13.12.1981 r. został członkiem lokalnej jarosławskiej organizacji podziemnej Polska Młodzież Walcząca. W 1985 r. był założycielem grupy Konfederacji Polski Niepodległej w Jarosławiu, w latach 1986-1988 szefem Okręgu Rzeszowsko-Przemyskiego KPN, w okresie 1988-1989 szefem Obszaru Rzeszowsko-Przemyskiego KPN, a w latach 1989-1991 szefem Okręgu Rzeszowsko-Przemyskiego KPN. Od 1988 r. był także członkiem ogólnopolskiej Rady Politycznej KPN. Jako szef lokalnych struktur KPN oraz współpracownik Regionalnej Komisji Wykonawczej NSZZ „Solidarność” w Rzeszowie i Solidarności Walczącej, w sierpniu 1988 r. był  inicjatorem powołania Lokalnego Parlamentu Ugrupowań Niezależnych Ziemi Rzeszowskiej, w którego skład wchodziły: miejscowe struktury KPN, Rzeszowski Oddział Solidarności Walczącej, Rzeszowski Komitet Oporu Rolników i „Solidarność” Ziemi Jarosławskiej. W latach 1988-1994 był współwydawcą prasy niezależnej, m.in. „Pobudki”, „Gazety Polskiej”– KPN, „Czarno na Białym”.
W latach 1982-1989 był inwigilowany i wielokrotnie zatrzymywany przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej