Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Milnikel Marco

Marco Milnikel

ur. w 1939 roku w m. Łódź
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 23/2017
Biogram
W latach 1982-1989 współpracował ze strukturami Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”, Konfederacją Polski Niepodległej i Solidarnością Walczącą w Łodzi. W mieszkaniu jego i jego żony przy mieścił się punkt kolportażu zakazanych wydawnictw i materiałów poligraficznych, a także odbywały się w nim konspiracyjne spotkania. Był także kolporterem wydawnictw bezdebitowych. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków