Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Wojciechowski Krzysztof

Krzysztof Bogusław Wojciechowski

ur. w 1959 roku w m. Zabrze
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 33/2019
Biogram
Pan Krzysztof Wojciechowski był aktywnym działaczem NSZZ „Solidarność” na terenie Gliwic. W październiku 1980 r. organizował struktury związkowe w Zakładach „Energorozruch” w Gliwicach, gdzie do wprowadzenia stanu wojennego wchodził w skład Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”. Po 13 grudnia 1981 r. kontynuował działalność w podziemnych strukturach „Solidarności”.
Zajmował się kolportażem nielegalnych ulotek i wydawnictw, które rozprowadzano na terenie Gliwic. W związku z czym został tymczasowo aresztowany w dniu 02.09.1982 r. na podstawie postanowienia wydanego przez Wojskową Prokuraturę Garnizonową w Gliwicach i osadzony w areszcie śledczym w Katowicach. Zebrany w toku postępowania śledczego materiał dowodowy posłużył do oskarżenia Pana Krzysztofa Wojciechowskiego i postawienia go przed sądem. W dniu 18.02.1983 r. został skazany przez Wojskowy Sąd Garnizonowy w Katowicach na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata oraz grzywnę w wysokości 50 tys. złotych. Jednocześnie sąd nakazał zwolnienie Pana Krzysztofa Wojciechowskiego z aresztu, w którym spędził 6 miesięcy.  Ostatecznie całość kary umorzono w dniu 19.08.1983 r. na mocy amnestii. 
Kontrolowany operacyjnie przez Służbę Bezpieczeństwa PRL w latach 1982-1984. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej