Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Władysława Kołek

ur. w 1937 roku w m. Ozaniec
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 28/2020
Biogram
Pani Władysława Kołek była w latach 1980-1989 działaczem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Andrychowie. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego zaangażowała się w pomoc działaczom zdelegalizowanych struktur NSZZ „Solidarność”. Pomagała osobom internowanym i ich  rodzinom, organizując zbiórki pieniężne. 
W latach 1982-1989 zabezpieczała i przechowywała urządzenia i materiały drukarskie oraz prowadziła kolportaż ulotek i prasy opozycyjnej. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków