Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Skiba Krzysztof

Krzysztof Mieczysław Skiba

ur. w 1964 roku w m. Gdańsk
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 513/2013
Biogram
Krzysztof Skiba był studentem kulturoznawstwa na Uniwersytecie Łódzkim. W stanie wojennym brał czynny udział w demonstracjach i akcjach ulotowych Ruchu Młodej Polski, kolportując druki i pisma podziemnej „Solidarności”. W czerwcu 1983 r. został współzałożycielem Ruchu Społeczeństwa Alternatywnego. Uczestniczył w drukowaniu i kolportażu podziemnego pisma „Homek”. Był pomysłodawcą zlotów młodzieży alternatywnej Hyde Park. Za swoją działalność został objęty inwigilacją w ramach sprawy operacyjnego rozpracowania o kryptonimie „Alternatywa”. Podczas festiwalu rokowego w Jarocinie, 16 sierpnia 1985 r., był zatrzymany przez Służbę Bezpieczeństwa za rozrzucanie ulotek nawołujących do bojkotu wyborów do Sejmu oraz uchylania się od zasadniczej służby wojskowej i trafił do aresztu na 3 miesiące. Prokuratura Wojewódzka w Kaliszu umorzyła warunkowo śledztwo na okres 2 lat. W 1986 r. zaangażował się w działalność Ruchu „Wolność i Pokój”, publikował satyryczne teksty w piśmie „A Cappella”, brał także czynny udział w licznych akcjach protestacyjnych i happeningach WiP (m.in. protesty przeciwko budowie elektrowni atomowej w Żarnowcu). W maju 1988 r. wspólnie z członkami łódzkiego WiP i Niezależnym Zrzeszeniem Studentów powołał do życia grupę o nazwie Galeria Działań Maniakalnych, czyli Łódzka Diecezja Pomarańczowej Alternatywy, która organizowała liczne happeningi ośmieszające władze.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej