Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Nitka Tadeusz

Tadeusz Nitka

ur. w 1952 roku w m. Nowy Sącz
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 358/2015
Biogram
Pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Oddziałowej NSZZ „Solidarność” przy Zakładach Naprawczych Taboru Kolejowego w Nowym Sączu. Po wprowadzeniu stanu wojennego kontynuował działalność związkową. Zajmował się również kolportażem drugoobiegowego pisma związkowego „Nowosądeckie wiadomości”. Z tego powodu był przesłuchiwany 16 marca oraz 25 marca 1982 r. 
W dniu 25 marca 1982 r. został zatrzymany i tymczasowo aresztowany. Był przetrzymywany w Zakładzie Karnym w Nowym Sączu. Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Krakowie wszczęła wówczas przeciwko niemu postępwanie karne. Wyrokiem Sądu Warszawskiego Okręgu Wojskowego z dnia 6 maja 1982 r. został uznany winnym tego, że kontynuował działalność związkową w podziemnych strukturach NSZZ „Solidarność” oraz rozpowszechniał „fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy” i został skazany na 2 lata pozbawienia wolności. Po odbyciu 15 miesięcy kary pozbawienia wolności, na mocy amnestii z 1983 r., Rada Państwa skorzystała z prawa łaski i uchwałą z dnia 12 maja 1983 r. warunkowo zwolniła go z reszty kary, wyznaczając czas próby na okres 1 roku. Na wolność wyszedł 9 czerwca 1983 r. 
Nie zaprzestał prowadzenia działalności opozycyjnej.  W 1989 r. został członkiem Tymczasowej Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w swoim zakładzie pracy.  W zainteresowaniu Służby Bezpieczeństwa pozostawał do 1989 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej