Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Witek Krzysztof

Krzysztof Witek

ur. w 1949 roku w m. Tłumaczów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 363/2015
Biogram
Pan Krzysztof Witek był aktywnym członkiem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” przy Fabryce Zmechanizowanych Obudów Ścianowych „Fazos” w Tarnowskich Górach. W zakładzie pracy pełnił funkcję zastępcy przewodniczącego Komisji Działowej NSZZ „Solidarności”. 
W proteście przeciwko wprowadzeniu w Polsce stanu wojennego brał w dniach 14-17 XII 1981 r. aktywny udział w strajku okupacyjnym w zakładzie pracy. W dniu 29 XII 1981 r. został internowany i osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Zabrzu–Zaborzu.  W dniu 2 lutego 1982 r. został zwolniony z internowania.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN