Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Bociek Zdzisław
Zdzisław Jerzy Bociek
ur. w 1945 roku w m. Bydgoszcz
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 319/2019

Biogram

Zdzisław Bociek był działaczem podziemnych struktur „Solidarności” po wprowadzeniu stanu wojennego. Wchodził w skład Tajnej Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Przedsiębiorstwie Geofizyki i Górnictwa Naftowego w Toruniu. W latach 1984-1989 brał udział w redagowaniu i kolportowaniu podziemnego pisma zakładowego „Geofon”, ukazującego się na terenie województwa toruńskiego.

Biogram opracowano na podstawie:

publikacji:

W. Polak „Czas ludzi niepokornych” Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” i inne ugrupowania niezależne w Toruniu i Regionie Toruńskim (13 XII 1981 – 4 VI 1989), Toruń 2003
NSZZ "Solidarność"1980-1989. Tom 3 Polska Północna, red. Ł. Kamiński, G. Waligóra, Warszawa 2010
J. Kiełpiński, "Geofizyka Solidarna", Bydgoszcz 2010