Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Bielasiński Jerzy

Jerzy Bielasiński

ur. w 1970 roku w m. Wrocław
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 208/2020
Biogram
Jerzy Bielasiński działalność w strukturach podziemia antykomunistycznego rozpoczął będąc uczniem Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu. W latach 1986–1989 był aktywnym członkiem Międzyszkolnego Komitetu Oporu oraz Grup Wykonawczych Solidarności Walczącej. Kolportował ulotki i młodzieżową prasę podziemną, organizował akcje protestacyjne na terenie szkoły. W ramach współpracy z ,,Solidarnością Walczącą” rozklejał plakaty, malował napisy na murach. Bral udział w nielegalnych spotkaniach oraz happeningach organizowanych przez ,,Pomarańczową Alternatywę”. W 1988 r. był dwukrotnie zatrzymywany przez SB na 48 godzin i przesłuchiwany, a 14 września 1988 r. ukarany przez Kolegium ds. Wykroczeń karą grzywny za malowanie haseł na murach.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej