Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Kaucki Lech

Lech Wiesław Kaucki

ur. w 1927 roku w m. Rumia-Zagórze
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 54/2021
Biogram
Lech Kaucki był pracownikiem Zakładów Włókien Chemicznych „Elana” w Toruniu i współzałożycielem samorządu pracowniczego. 
W latach 1981-1986 pełnił funkcję sekretarza Rady Pracowniczej, był członkiem prezydium Rady, następnie członkiem Zebrania Delegatów samorządu pracowniczego. Był inicjatorem i wykonawcą szeregu akcji samorządu jak np. seminariów, referendum i organizowanych przez Radę spotkań przedstawicieli Rad Pracowniczych z całego kraju.
Po wprowadzeniu stanu wojennego, będąc jednym z czołowych działaczy Rady Pracowniczej zaangażował się w ścisłą współpracę z podziemnymi strukturami NSZZ „Solidarność”. W latach 1986-1989 został członkiem grupy współpracującej z Regionalną Komisją Wykonawczą NSZZ „Solidarność” zajmującej się kolportażem książek drugiego obiegu.  
W maju 1987 r., będąc emerytowanym pracownikiem, wszedł w skład Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” Pracowników ZWCH „Elana”, który w dniu 2 czerwca1987 r. wystąpił do Sądu Wojewódzkiego w Toruniu z wnioskiem o rejestrację związku. 
Został wybrany członkiem Okręgowej Komisji Wyborczej w Toruniu z ramienia Komitetu Obywatelskiego NSZZ „Solidarność” na wybory do Sejmu w czerwcu 1989 r.      
W związku z aktywną działalnością w Radzie Pracowniczej i działalnością opozycyjną był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa w latach 1983-1989.
Biogram opracowano na podstawie:
 • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
 • oświadczeń świadków
 • publikacji:
  • W. Polak, „Czas ludzi niepokornych” Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” i inne ugrupowania niezależne w Toruniu i Regionie Toruńskim (13 XII 1981 – 4 VI 1989), Toruń 2003