Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Szczepan Korzański

ur. w 1955 roku w m. Czajków
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 209/2017
Biogram
Pan Szczepan Korzański w dniach 13-15 XII 1981 r. w Kopalni Węgla Kamiennego „Moszczenica” w Jastrzębiu-Zdroju uczestniczył w strajku w przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego. 
W latach 1981-1989 był działaczem niepodległościowego podziemia, uczestnicząc w działaniach podziemnych struktur zdelegalizowanego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”.
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków