Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Szczepan Korzański
ur. w 1955 roku w m. Czajków
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 209/2017

Biogram

Pan Szczepan Korzański w dniach 13-15 XII 1981 r. w Kopalni Węgla Kamiennego „Moszczenica” w Jastrzębiu-Zdroju uczestniczył w strajku w przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego. 
W latach 1981-1989 był działaczem niepodległościowego podziemia, uczestnicząc w działaniach podziemnych struktur zdelegalizowanego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”.

Biogram opracowano na podstawie:

oświadczeń świadków