Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Widórek Władysław

Władysław Widórek

ur. w 1947 roku w m. Czułów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 481/2020
Biogram
Rolnik indywidualny z Liszek. W latach 1980-81 inicjator powstania struktur NSZZ „Solidarność Wiejska” w Liszkach, a następnie przewodniczący Zarządu Gminnego NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych.
Po wprowadzeniu stanu wojennego związany z strukturami podziemnymi rolniczej „Solidarności”.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN