Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Turyk Ryszard

Ryszard Antoni Turyk

ur. w 1948 roku w m. Międzyrzec Podlaski
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 340/2012
Biogram
W latach 1980-1981 był aktywnym działaczem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność" w Białej Podlaskiej, gdzie pracował jako instruktor w Stowarzyszeniu PAX. Po wprowadzeniu stanu wojennego kontynuował działalność opozycyjną. Został zwolniony pracy bez podania przyczyny i w okresie od lutego do października 1982 r. przez ponad 6 miesięcy pozostawał bez pracy, ze względów politycznych nie mógł znaleźć nowego zatrudnienia. Dopiero w październiku 1982 r. podjął pracę jako wiejski nauczyciel. W okresie od 1982-1989 był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa w związku z prowadzona działalnością w strukturach podziemnej „Solidarności”.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • oświadczeń świadków
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN