Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Jerzy Kacperski

ur. w 1950 roku w m. Łódź
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 82/2022
Biogram
Jerzy Kacperski, zatrudniony jako instalator w Zakładach Przemysłu Bawełnianego „Poltex” w Łodzi, był od września 1980 r. członkiem NSZZ „Solidarność”. Podczas rewizji dokonanej w jego mieszkaniu 8 maja 1982 r. funkcjonariusze SB odnaleźli wydawnictwa bezdebitowe, przeznaczone do kolportażu na terenie „Poltexu”. W związku z tym faktem oraz całokształtem działalności opozycyjnej Pan Jerzy Kacperski był od 9 maja 1982 r. internowany w Ośrodku Odosobnienia w Łowiczu, a od 2 sierpnia 1982 r. w Ośrodku Odosobnienia  w Kwidzynie. W dn. 14 sierpnia 1982 r., biorąc udział w akcji protestacyjnej internowanych, został pobity przez funkcjonariuszy Służby Więziennej. Pan Jerzy Kacperski został zwolniony  z internowania w 16 października 1982 r. 

Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej