Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Ćwil Krzysztof

Krzysztof Ćwil

ur. w 1958 roku w m. Słupica
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 279/2016
Biogram
Pan Krzysztof Ćwil brał czynny udział w strajku mającym miejsce w Radomiu w dniu 25.06.1976 r. Bezpośrednią przyczyną protestu była zapowiedziana dzień wcześniej w Sejmie PRL przez premiera Piotra Jaroszewicza drastyczna podwyżka cen artykułów żywnościowych. Wówczas w  Radomiu, Ursusie i Płocku doszło do pochodów i demonstracji, zakończonych starciami z Milicją Obywatelską. Pan Krzysztof Ćwil, w związku z udziałem w demonstracji został zatrzymany i w dniu 26.06.1976 r. skazany przez Sąd Rejonowy w Radomiu na karę 8 miesięcy pozbawienia wolności. Na wniosek obrońcy, ze względu na młodociany wiek sądzonego, zastosowano nadzwyczajne złagodzenie kary i zmieniono wyrok na 8 miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonania nieodpłatnej pracy na cele publiczne. Pan Krzysztof Ćwil przebywał w aresztach w Radomiu, Kielcach i Pińczowie. Został zwolniony z aresztu w dniu 21.08.1976 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej