Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Krzysztof Jan Szeglowski

ur. w 1947 roku w m. Gdańsk
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 596/2016
Biogram
Pan Krzysztof Szeglowski od sierpnia 1980 r. należał do NSZZ „Solidarność”  w Kombinacie Budownictwa Komunalnego w Lęborku. W związku pełnił szereg funkcji kierowniczych, m. in. przewodniczącego Międzyzakładowej Komisji Koordynacyjnej  w Lęborku oraz wiceprzewodniczącego Zarządu Regionu Słupskiego. Zajmował się ponadto redagowaniem i kolportażem bezdebitowego czasopisma „Solidarność Słupska”.  Był delegatem na I Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność”.  Po wprowadzeniu stanu wojennego nie zaprzestał działalności o charakterze opozycyjnym, organizując wraz z innymi regionalnymi działaczami zdelegalizowanej „S” tzw. Zakładowe Komitety Oporu i kontynuując redagowanie i kolportowanie „Solidarności Słupskiej”. W listopadzie 1982 r. Pan Krzysztof Szeglowski zaangażował się w tworzenie Okręgowego Komitetu Oporu Region Słupsk. Z tego powodu 17 grudnia 1982 r. Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Koszalinie wszczęła śledztwo przeciwko niemu. 18 grudnia 1982 r. Pan Krzysztof Szeglowski został tymczasowo aresztowany i osadzony w Areszcie Śledczym w Słupsku. 24 marca 1983 r. Wojskowy Sąd Garnizonowy w Koszalinie skazał Pana Krzysztofa Szeglowskiego na 1 rok i 8 miesięcy pozbawienia wolności. Izba Wojskowa Sądu Najwyższego w Warszawie wyrokiem z 9 maja 1983 r. podwyższyła Panu Krzysztofowi Szeglowskiemu karę pozbawienia wolności do 2 lat i 6 miesięcy. Na mocy ustawy o amnestii z 21 lipca 1983 r. Panu Krzysztofowi Szeglowskiemu darowano odbywanie reszty kary i zwolniono z Zakładu Karnego w Potulicach. 

Z powodu swojej działalności o charakterze opozycyjnym był dwukrotnie internowany w Ośrodku Odosobnienia w Strzebielinku: od 13 grudnia 1981 r. do 17 marca 1982 r. oraz od 9 maja 1982 r. do 14 lipca 1982 r. Ponadto Pan Krzysztof Szeglowski został powołany na ćwiczenia wojskowe do JW. 1636 w Chełmnie nad Wisłą w dniu 5 listopada 1982 r. Rozkazem nr 226 z dnia 8 listopada 1982 r. został przydzielony do 6. kompanii pontonowej. Szkolenie wojskowe w tej jednostce nie miało nic wspólnego  z realizacją zadań związanych z obronnością kraju, a służyło jedynie walce z opozycją i było dotkliwą represją polityczną wobec powołanych na ćwiczenia. Pan Krzysztof Szeglowski został zwolniony z ćwiczeń wojskowych 3 grudnia 1982 r. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN