Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Woźniak Lucyna

Lucyna Woźniak

ur. w 1951 roku w m. Śmigiel
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 282/2015
Biogram
Lucyna Woźniak z d. Kapska była organizatorką i przewodniczącą Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Handlu Wewnętrznego w Łodzi. Od 1.03.1981 r. pracowała w Zarządzie Regionalnym NSZZ „Solidarność” Ziemi Łódzkiej. 13.12.1981 r. w Zakładach Przemysłu Bawełnianego „Poltex” im. Juliana Marchlewskiego w Łodzi napisała na matrycy białkowej komunikat strajkowy, sygnowany przez członków Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego. Od 1982 r. pozostawała bez pracy ze względu na wcześniejsze zatrudnienie w ZR. 13.10.1982 r. została zatrzymana podczas demonstracji przed kościołem Podwyższenia Świętego Krzyża i skazana przez kolegium ds. wykroczeń na karę grzywny. W latach 1982–1988 działała w ramach podziemnej struktury, która od 1985 r. – jako Międzyzakładowa Komisja Koordynacyjna „Solidarność” – m.in. wydawała i kolportowała pismo „Gotowość »Solidarności«”. Była współorganizatorką hurtowej dystrybucji prasy i wydawnictw drugiego obiegu, akcji ulotkowych, bazy lokali konspiracyjnych, manifestacji, mszy w intencji Ojczyzny, pielgrzymek ludzi pracy na Jasną Górę oraz pomocy dla represjonowanych i ich rodzin. Brała udział w przekazywaniu nielegalnej literatury do Francji, Norwegii, Kanady i USA. W latach 1984–1989 podlegała inwigilacji ze strony Służby Bezpieczeństwa.
Biogram opracowano na podstawie:
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN