Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Murawski  Andrzej

Andrzej Jan Murawski

ur. w 1952 roku w m. Toruń
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 57/2017
Biogram
Andrzej Murawski w 1980 r. był zaangażowany w tworzenie struktur NSZZ „Solidarność” w Zakładach Remontowych Urządzeń Gazowniczych w Toruniu. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego zajmował się kolportażem nielegalnych ulotek. Dnia 1 maja 1982 r. uczestniczył w nielegalnej manifestacji będącej „kontrpochodem” w stosunku do oficjalnych uroczystości zorganizowanych przez władze. Tego samego dnia został zatrzymany i aresztowany, a następnie ukarany przez Kolegium ds. Wykroczeń przy Prezydencie Miasta Torunia na karę 2 miesięcy aresztu, którą odbywał w Zakładzie Karnym w Grudziądzu. 
Wyrokiem Sądu Rejonowego w Toruniu z dnia 18 maja 1982 r. został uznany winnym zarzucanych mu czynów i skazany na 2 miesiące aresztu w zawieszeniu na 1 rok. Zwolniony z więzienia dnia 19 maja 1982 r. 
Po wyjściu na wolność nie zaprzestał działalności związkowej. W nocy z 10 na 11 listopada 1982 r. wziął udział w akcji toruńskiego podziemia, polegającej na wywieszeniu na kominie toruńskiej gazowni flagi „Solidarności”.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • oświadczeń świadków
  • publikacji:
    • W. Polak „Czas ludzi niepokornych. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” i inne ugrupowania niezależne w Toruniu i Regionie Toruńskim”, Toruń 2003.