Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Kandziora Jerzy

Jerzy Tomasz Kandziora

ur. w 1954 roku w m. Poznań
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 180/2015
Biogram
Po ukończeniu studiów na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu był pracownikiem Państwowego Teatru Lalki i Aktora „Marcinek” w Poznaniu zatrudnionym na stanowisku samodzielnego pracownika ds. organizacji sceny i widowni. W drugiej połowie lat 70-tych XX w. nawiązał kontakt z działaczem Komitetu Samoobrony Społecznej KOR w Poznaniu Stanisławem Barańczakiem oraz zaangażował się w kolportaż pism niezależnych. Był jednym z sygnatariuszy apelu poparcia z dnia 22.08.1980 r. dla strajkujących robotników Wybrzeża. Od 1980 r. działał w NSZZ „Solidarność” przy Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Edwarda Raczyńskiego w Poznaniu (wiceprzewodniczący Komisji Zakładowej). W dniu 13.12.1981 r. internowany i osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Gębarzewie. Z internowania zwolniony w dniu 29.04.1982 r. Od 1984 r. pracownik Instytutu Badań Literackich Oddział w Poznaniu.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN