Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Kosiorek  Józef

Józef Kosiorek

ur. w 1945 roku w m. Oracze
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 515/2016
Biogram
Józef Kosiorek był członkiem „Solidarności” w Polskich Kolejach Państwowych w Gdańsku. W trakcie obowiązywania stanu wojennego nadal kontynuował działalność w strukturach zdelegalizowanego Związku. Od października 1982 r. do lutego 1983 r., aktywnie zaangażował się w działalność Tajnego Kolejowego Komitetu Koordynacyjnego Obszaru Północnego NSZZ „Solidarność". 8 lutego 1983 r. został zatrzymany, 10 lutego postanowieniem Prokuratora Wojewódzkiego w Gdańsku tymczasowo aresztowany i osadzony w Areszcie Śledczym w Gdańsku. 15 lipca 1983 r. odzyskał wolność. Sąd Wojewódzki w Gdańsku umorzył postępowanie 5 sierpnia 1983 r. 
Biogram opracowano na podstawie:
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN