Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Jan Sławomir Cegiełka

ur. w 1956 roku w m. Działdowo
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 336/2022
Biogram
Jan Sławomir Cegiełka był pracownikiem Fabryki Maszyn Żniwnych w Żurominie, od września 1980 r. pełnił funkcję przewodniczącego MKZ NSZZ „Solidarność” w zakładzie pracy. W związku z zaangażowaniem w działalność związkową został internowany od 19 grudnia 1981 r. i osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Iławie, następnie od 16 czerwca 1982 r. był przetrzymywany w Ośrodku Odosobnienia w Kwidzynie. W okresie od 24 lipca 1982 r. do 21 sierpnia 1982 r. udzielono mu przerwy w odbywaniu internowania. Wolność odzyskał 23 sierpnia 1982 r. W latach 1981-1989 był rozpracowywany operacyjnie przez Służbę Bezpieczeństwa.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej