Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Kowalski Krzysztof

Krzysztof Kowalski

ur. w 1962 roku w m. Płock
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 48/2012
Biogram
Był aktywnym członkiem Konfederacji Polski Niepodległej w Płocku. Został internowany 22 grudnia 1981 r., z uzasadnieniem, że organizowałby strajki oraz demonstracje. Został osadzony w Ośrodku Odosobnienia Internowanych we Włocławku. Wolność odzyskał 29 kwietnia 1982 r.  W kolejnych latach uczestniczył w różnego rodzaju akcjach KPN, m.in. wziął udział w tzw. kontrpochodzie 1 maja 1988 r. Był karany przez Kolegia ds. Wykroczeń w Płocku za działalność polityczną, kolportaż nielegalnych wydawnictw, ulotek i kaset. Był wielokrotnie zatrzymywany w areszcie na 48 godzin. 

Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej