Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Józef Wisniewski

ur. w 1956 roku w m. Lutynia
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 144/2019
Biogram
Pan Józef Wisniewski był członkiem NSZZ „Solidarność” w KWK „Julian” w Piekarach Śląskich. 
29 V 1982 r., z okazji I rocznicy poświęcenia sztandaru Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” KWK „Julian”,  złożył kwiaty pod figurą św. Barbary w cechowni kopalni, co przez ówczesne władze zostało uznane jako próba manifestacji  i przynależności do wówczas zawieszonego związku. W związku z tym na mocy orzeczenia Kolegium ds. Wykroczeń przy Prezydencie Miasta Piekary Śląskie z dn. 31 V 1982 r., Panu Józefowi Wisniewskiemu wymierzono karę w wysokości dwóch miesięcy aresztu zasadniczego z natychmiastowym terminem wykonania. Z kolei postanowieniem Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach z dn. 8 VII 1982 r., wymierzona kara została wstrzymana. Pan Józef Wisniewski został zwolniony 10 VII 1982 r. z Zakładu Karnego w Jastrzębiu-Zdroju.
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków