Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Rusiłowicz Ryszard

Ryszard Rusiłowicz

ur. w 1941 roku w m. Myślina
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 320/2019
Biogram
Ryszard Rusiłowicz uczestniczył w demonstracjach ulicznych w Gdańsku w marcu 1968 r. i w grudniu 1970 r. 
W sierpniu 1980 r. był delegatem załogi Przedsiębiorstwa Geologicznego do Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego w Stoczni Gdańskiej. Należał do Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” od września 1980 r. Przewodniczył Komisji Zakładowej w swoim zakładzie pracy. W 1981 r. był delegatem na I Walne Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego, członkiem Zarządu Regionu oraz delegatem na I Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność”. 
W grudniu 1981 r. uczestniczył w strajku w Stoczni Gdańskiej. Po pacyfikacji strajku ukrywał się przez sześć tygodni. Przewodniczył Tajnej Komisji Zakładowej w Przedsiębiorstwie Geologicznym w Gdańsku. Zajmował się organizacją poligrafii w Stoczni Remontowej w Gdańsku, a także kolportażem pism podziemnych, m.in. „Grypsu” oraz znaczków poczty podziemnej. 

Biogram opracowano na podstawie:
  • innych materiałów
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN