Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Kos Kazimierz
Kazimierz Franciszek Kos
ur. w 1957 roku w m. Gdańsk
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 13/2012

Biogram

Był członkiem NSZZ „Solidarność” w Przedsiębiorstwie Państwowym „Polmozbyt” w Gdańsku. Po wprowadzeniu stanu wojennego działał w tajnych strukturach Związku. Razem z innymi działaczami podziemnej „Solidarności” stworzył grupę, której celem było informowanie społeczeństwa o istnieniu i dalszej działalności Związku - poprzez wykonywanie i kolportaż ulotek. W dniu 13 marca 1982 r. został aresztowany. W sierpniu 1982 r. został skazany przez Sąd Marynarki Wojennej w Gdyni na 4 lata pozbawienia wolności i 3 lata pozbawienia praw publicznych. Przebywał w Zakładzie Karnym w Potulicach. Został zwolniony w dniu 24 maja 1983 r. na mocy ustawy o amnestii. W 1982 r. był rozpracowywany przez Służbę Bezpieczeństwa w Gdańsku. 

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN