Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Kos Kazimierz

Kazimierz Franciszek Kos

ur. w 1957 roku w m. Gdańsk
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 13/2012
Biogram
Był członkiem NSZZ „Solidarność” w Przedsiębiorstwie Państwowym „Polmozbyt” w Gdańsku. Po wprowadzeniu stanu wojennego działał w tajnych strukturach Związku. Razem z innymi działaczami podziemnej „Solidarności” stworzył grupę, której celem było informowanie społeczeństwa o istnieniu i dalszej działalności Związku - poprzez wykonywanie i kolportaż ulotek. W dniu 13 marca 1982 r. został aresztowany. W sierpniu 1982 r. został skazany przez Sąd Marynarki Wojennej w Gdyni na 4 lata pozbawienia wolności i 3 lata pozbawienia praw publicznych. Przebywał w Zakładzie Karnym w Potulicach. Został zwolniony w dniu 24 maja 1983 r. na mocy ustawy o amnestii. W 1982 r. był rozpracowywany przez Służbę Bezpieczeństwa w Gdańsku. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN