Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Dzido Jan
Jan Dzido
ur. w 1946 roku w m. Trzcińsko-Zdrój
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 202/2019

Biogram

Jan Dzido był aktywnym działaczem NSZZ „Solidarność” w Kopalni Węgla Brunatnego „Bełchatów”. Po 13.12.1981 r. prowadził działalność w konspiracyjnych strukturach zawieszonego związku, sporządzał i kolportował ulotki oraz biuletyn „Solidarność Wojenna”. 3.05.1982 r. został zatrzymany, a następnie aresztowany i osadzony w Areszcie Śledczym w Piotrkowie Trybunalskim. Sąd Wojewódzki w Piotrkowie Trybunalskim wyrokiem z 3.08.1982 r. skazał go na rok pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem na 4 lata. Na poczet kary zaliczono okres tymczasowego aresztowania od 3.05.1982 r. do 3.08.1982 r. Po zwolnieniu z aresztu kontynuował działalność opozycyjną, m.in. rozpowszechniał nielegalne czasopisma na terenie Bełchatowskiego Okręgu Przemysłowego. W latach 1982–1989 podlegał inwigilacji ze strony Służby Bezpieczeństwa.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN