Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Stefan Stawicki
ur. w 1954 roku w m. Brodnica
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 561/2015

Biogram

Stefan Stawicki był uczniem II klasy Szkoły Budowy Okrętów w Szczecinie.
Podczas wydarzeń grudniowych w 1970 roku w Szczecinie został postrzelony 18 grudnia w drodze do szkoły, w pobliżu Stoczni Szczecińskiej. Odniósł rany postrzałowe szyi oraz klatki piersiowej. 
Zmarł tego samego dnia w drodze do szpitala.
W chwili śmierci miał 16 lat. Został pochowany na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej