Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Grzywacz Jerzy

Jerzy Witold Grzywacz

ur. w 1929 roku w m. Grudziądz
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 94/2021
Biogram
Pan Jerzy Grzywacz, od 1970 r. kierownik Zakładu Fizyki Ogólnej Instytutu Fizyki Uniwersytetu Gdańskiego, w grudniu 1970 r. brał udział w manifestacjach na terenie Gdańska. We wrześniu 1980 r. został członkiem NSZZ „Solidarność”, gdzie pełnił szereg funkcji kierowniczych, m.in. przewodniczącego Komisji Wydziałowej Wydziału Matematyczno-Fizyczno-Chemicznego UG oraz przewodniczącego Komisji Rewizyjnej na UG. W okresie od 1982 r. do 1988 r. był członkiem Tymczasowej Komisji Zakładowej „S” na UG. Był autorem artykułów publikowanych w podziemnym piśmie TKZ „S” Stoczni Gdańskiej „Rozwaga i Solidarność” oraz współzałożycielem, redaktorem i autorem w piśmie „Wolna Myśl”. W latach 1982-1985 był delegatem TKZ „S” UG do Tajnego Porozumienia Uczelni Wybrzeża. W maju 1988 r. został doradcą studentów biorących udział w strajku solidarnościowym ze Stocznią Gdańską na Wydziale Humanistycznym UG. W 1989 r. brał udział w obradach Okrągłego Stołu jako ekspert w dziedzinie ochrony środowiska, protestując przeciwko budowie elektrowni atomowej w Żarnowcu.   

W związku ze swoją działalnością o charakterzez opozycyjnym Pan Jerzy Grzywacz był od 08.10.1987 r. rejestrowany jako osoba zabezpieczona (od 26.05.1988 r. przerejestrowany na osobę rozpracowywaną) przez Wydział III-1 WUSW w Gdańsku do sprawy operacyjnego rozpracowania krypt. „Kolektyw”, prowadzonej od 12.12.1985 r. do 14.07.1989 r., dotyczącej utworzenia Tymczasowej Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” na Uniwersytecie Gdańskim.               
Biogram opracowano na podstawie:
 • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej