Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Wojciech Ignacy Kręciszewski

ur. w 1952 roku w m. Chełmża
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 512/2015
Biogram
Wojciech Kręciszewski był członkiem NSZZ „Solidarność” w Toruńskich Zakładach Urządzeń Okrętowych „Towimor” w Toruniu. Po wprowadzeniu stanu wojennego przechowywał oraz kolportował w miejscu pracy nielegalne ulotki.
W związku z powyższym, w dniu 20 grudnia 1981 r. został zatrzymany, następnie na mocy postanowienia Prokuratury Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy z dnia 22 grudnia 1981 r. tymczasowo aresztowany.
Wyrokiem Sądu Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy z dnia 27 stycznia 1982  r. został skazany na karę na karę 1 roku i 6  miesięcy pozbawienia wolności. Był przetrzymywany w Areszcie Śledczym w Toruniu i Zakładzie Karnym w Potulicach. Postanowieniem Sądu Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy z dnia 11 stycznia 1983 r. został warunkowo zwolniony z reszty odbycia kary pozbawienia wolności na okres próby 3 lat. 

Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN