Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Zbigniew Jakubiec

ur. w 1941 roku w m. Tarnobrzeg
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 453/2016
Biogram
Pan Zbigniew Jakubiec rozpoczął działalność w NSZZ „Solidarność” we wrześniu 1980 r., jako członek Wszechnicy Związkowej. Był doradcą osób zakładających związki zawodowe w zakładach pracy. Współorganizował również struktury związkowe w Oddziale Państwowej Akademii Nauk we Wrocławiu, gdzie w 1981 r. pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Komitetu Zakładowego.
Po wprowadzeniu stanu wojennego, uczestniczył w strajku okupacyjnym na Politechnice Wrocławskiej. W latach 1982-1989 podjął współpracę z Solidarnością Walczącą. Udostępniał wówczas swoje mieszkanie dla celów związanych z emisją audycji Radia Solidarność Walcząca oraz brał udział w drukowaniu i kolportowaniu podziemnych wydawnictw, min. „Z Dnia na Dzień”, „Wiadomości Bieżące”. Od 1982 r. aktywnie uczestniczył w działalności Arcybiskupiego Komitetu Charytatywnego we Wrocławiu, który został powołany przez ówczesnego arcybiskupa Henryka Gulbinowicza. Uczestniczył w udzielaniu pomocy osobom internowanym oraz ich rodzinom, pośredniczył w przekazywaniu pomocy z zagranicy, prowadził również kartotekę osób represjonowanych. W 1989 r. był członkiem Komitetu Obywatelskiego „Solidarności” przy wrocławskim Oddziale Państwowej Akademii Nauk.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:
Biogram w Encyklopedii Solidarności