Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Izabela Anna Orłowska-Szeremietiew

ur. w 1952 roku w m. Piaseczno
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 546/2016
Biogram
W 1979 r. podjęła współpracę z Konfederacją Polski Niepodległej, utworzoną m.in. przez jej męża, zajmowała się głównie kolportażem drugoobiegowych wydawnictw. Od 1980 r. była szeregowym członkiem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Zespole Szkół Rolniczych w Lesznie. Nocą z 12 na 13 grudnia została zatrzymana we własnym mieszkaniu w Lesznie, a następnie przewieziona do Aresztu Śledczego w Ostrowie Wielkopolskim. W dniu 14 grudnia została przetransportowana do Ośrodka Odosobnienia w Areszcie Śledczym w Poznaniu. W trakcie uwięzienia nie zgodziła się na podpisanie tzw. „lojalki”. W dniu 30 grudnia 1981 r. została zwolniona do domu. Po powrocie Pozostawała w bardzo trudnej sytuacji materialnej z powodu braku środków do życia oraz uwięzienia męża Romualda Szeremietiewa w więzieniu w Barczewie. Kontynuowała przekazywanie informacji od męża do dziennikarzy zagranicznych i do kierownictwa KPN. W ramach represji Służba Bezpieczeństwa zastrzegła jej możliwość wyjazdów zagranicznych w latach 1982-1983. W kolejnych latach uczestniczyła w działalności politycznej męża, brała udział w kolportażu ulotek oraz pracach organizacyjnych utworzonej w 1985 r. Polskiej Partii Niepodległościowej.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej