Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Serafin  Józef

Józef Serafin

ur. w 1938 roku w m. Dzikowiec
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 359/2015
Biogram
Józef Serafin od 1960 r. pracował jako tokarz na Wydziale Z-5 Huty Stalowa Wola. W latach 1983-1987 na terenie swojego wydziału w HSW kolportował wydawnictwa bezdebitowe. W październiku 1987 r. wszedł w skład Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” Pracowników Huty Stalowa Wola. Brał udział w strajkach w HSW w dniach od 29 do 30 kwietnia, 13 lipca oraz w dniach od 22 sierpnia do 1 września 1988 r. W konsekwencji podejmowanych działań był represjonowany w pracy m.in. został oddelegowany na gorsze stanowisko pracy, a następnie przeniesiony na inny wydział; w jego domu została też przeprowadzona rewizja. 30.03.1988 r. za udział w zebraniu KZ NSZZ „Solidarność” HSW został ukarany przez Kolegium ds. Wykroczeń przy Prezydencie Miasta w Stalowej Woli grzywną w wysokości 30 tys. zł oraz 1 tys. zł. kosztów postępowania. Na wniosek Wydziału Śledczego WUSW w Tarnobrzegu objęto go zastrzeżeniem wyjazdów zagranicznych w latach 1988-1990 .
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN