Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Adam Myrda

ur. w 1951 roku w m. Głuchołazy
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 375/2017
Biogram
Adam Myrda od 1980 r. był członkiem NSZZ „Solidarność” w Zakładzie Budowy Kopalń (ZBK) w Lubinie, a w dniach 14-17.12.1981 r. uczestnikiem strajku okupacyjnego na Szybie Rudna Główna, w Zakładach Górniczych „Rudna” w Polkowicach. 
Od 1982 r. był członkiem Tajnej Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w ZBK i kolporterem podziemnych wydawnictw. 16.08.1985 r. został aresztowany. Do 28.11.1985 r. przebywał w Areszcie Śledczym w Legnicy i Wrocławiu, następnie został skazany za działalność opozycyjną na karę pozbawienia wolności w zawieszeniu.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej