Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Leszek Piotr Rosochacki

ur. w 1953 roku w m. Hołowienki
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 577/2016
Biogram
Był aktywnym działaczem opozycji niepodległościowej inwigilowanym przez Służbę Bezpieczeństwa, który od początku 1980 roku w Siedlcach i na terenie Sokołowa Podlaskiego drukował, przechowywał i rozpowszechniał nielegalne ulotki, biuletyny i prasę. Pisał listy otwarte i podania do władz w sprawach ważnych dla regionu. Współtworzył i organizował związki zawodowe w Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Morszkowie, gdzie od 1980 roku był przewodniczącym Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”. Od 1981 roku był założycielem i aktywnym członkiem związku NSZZ „Solidarność” Region Mazowsze Oddział Sokołów Podlaski. Aktywnie uczestniczył w organizacji komitetów założycielskich NSZZ „Solidarność” w sokołowskich zakładach pracy oraz po rejestracji NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych w tworzeniu struktur tego związku na terenie gmin obecnego powiatu sokołowskiego. Po wprowadzeniu stanu wojennego w Polsce 13.12.1981 r., został aresztowany i przetrzymywany przez Służbę Bezpieczeństwa przez kilka dni w areszcie. Po zwolnieniu z aresztu nie zaprzestał działalności związkowej zagrożonej karą pozbawienia wolności i nadal uczestniczył w strukturach zdelegalizowanych związków NSZZ „Solidarność” oraz NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych. Przechowywał nielegalne materiały i organizował kolportaż ulotek, prasy bezdebitowej m. in. „Tygodnik Mazowsze” i „Wola”, wydawnictw i biuletynów, rozwieszał plakaty, transparenty.  Uczestniczył w akcjach strajkowych i pikietach oraz mszach za Ojczyznę organizowanych przez NSZZ „Solidarność”. Organizował obchody patriotyczno-religijne upamiętniające wydarzenia historyczne  np. 118 rocznicę stracenia księdza Stanisława Brzóski w Sokołowie Podlaskim w 1865 roku. W 1989 roku został członkiem Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” w Sokołowie Podlaskim i czynnie włączył się w akcję wyborczą.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej