Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Arent Tadeusz

Tadeusz Arent

ur. w 1950 roku w m. Mława
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 701/2011
Biogram
W latach 1980-1983 był aktywnym działaczem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” na terenie Kopalni Węgla Kamiennego „Szczygłowice” w Knurowie. Od lutego 1981 r. pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Zakładowej Związku. W dniach od 24 do 30 września 1981 r. był tymczasowo aresztowany w związku ze sprawą wywiezienia na taczce, przez załogę kopalni, przewodniczącego Rady Zakładowej Związku Zawodowego Górników w KWK „Szczygłowice”. Jego aresztowanie spowodowało ogłoszenie przez załogę kopalni 6 dniowego strajku z żądaniem jego uwolnienia. 
Na skutek swojej działalności pozostawał w zainteresowaniu Służby Bezpieczeństwa, a 13 grudnia 1981 r. został internowany na podstawie dekretu o stanie wojennym. Do chwili zwolnienia w dniu 3 grudnia 1982 r. przebywał w ośrodku przy Zakładzie Karnym w Zabrzu-Zaborzu, a następnie w Ośrodku Odosobnienia w Uhercach. 
Po zwolnieniu z internowania był wielokrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany w związku z aktywną działalnością w podziemnych strukturach „Solidarności” oraz we współtworzeniu, drukowaniu i kolportażu ulotek na terenie KWK „Szczygłowice”. We wrześniu 1983 r. wyemigrował z powodów politycznych do USA.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN