Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Wojciech Adam Krawczyński
ur. w 1951 roku w m. Cekanowo
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 48/2012

Biogram

Pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Fabryce Maszyn Żniwnych w Płocku. Został internowany od dnia 13 grudnia 1981 r. z uzasadnieniem, że pozostając na wolności w okresie obowiązywania stanu wojennego organizowałby strajki oraz manifestacje. Początkowo został osadzony w Zakładzie Karnym we Włocławku, następnie od dnia 3 sierpnia 1982 r. przeniesiony do Zakładu Karnego w Kwidzynie. Z odosobnienia został zwolniony 5 sierpnia 1982 r.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN