Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Nejmantowicz Jerzy

Jerzy Nejmantowicz

ur. w 1949 roku w m. Łódź
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 152/2024
Biogram
Jerzy Nejmantowicz współorganizował struktury NSZZ „Solidarność” w Widzewskich Zakładach Przemysłu Bawełnianego im. 1 Maja w Łodzi. Wszedł w skład Komitetu Założycielskiego, a następnie - do wprowadzenia stanu wojennego - pełnił funkcję przewodniczącego Zakładowej Komisji Rewizyjnej. W okresie 13 grudnia 1981 r. - 6 kwietnia 1982 r. był internowany w ośrodkach odosobnienia w Łęczycy i Łowiczu. Po wyjściu na wolność został objęty przez Służbę Bezpieczeństwa inwigilacją, której prowadzenie zakończono w związku z wyjazdem emigracyjnym do Francji w listopadzie 1982 r. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN