Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Baranowski Brunon

Brunon Baranowski

ur. w 1953 roku w m. Smażyno
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 538/2015
Biogram
Od 1974 r. pracownik Stoczni Gdańskiej (SG), w latach 1978-1980 współpracownik Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża, kolporter ulotek i pism niezależnych na terenie SG. Od sierpnia 1980 r. członek Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych „Solidarność” w SG. W związku z działalnością związkową był rozpracowywany przez organa bezpieczeństwa. Za działalność związkową został aresztowany 12.02.1982 r. i osadzony w Areszcie Śledczym w Gdańsku. Po przeprowadzonym przez Wydział Śledczy KWMO w Gdańsku śledztwie i umorzeniu przez Prokuraturę Rejonowa w Gdańsku postępowania został zwolniony 07.05.1982 r. Internowany i osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Iławie oraz w Kwidzynie od 07.05.1982 r. do 21.08.1982 r. W dniu 05.11.1982 r. został powołany na ćwiczenia wojskowe do JW nr 1636 w Chełmnie. 19.11.1982 r. po odbyciu ćwiczeń wojskowych skreślony z ewidencji. W latach 1984-1988 członek Bractwa Oblatów św. Brygidy, zaangażowany w pomoc dla represjonowanych, organizowanie Pielgrzymek Ludzi Pracy na Jasną Górę.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej